Nhà Phố Bình Tân

Nhà Phố Bình Tân

Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Quân Nguyễn   Đơn vị thi công : Công Ty TNHH Quân Nguyễn   Địa điểm xây dựng: Quận Bình Tân
Nhà Phố Tân Phú

Nhà Phố Tân Phú

Đơn vị thiết kế: Công Ty TNHH Quân Nguyễn Đơn vị thi công : Công Ty TNHH Quân Nguyễn Địa điểm xây dựng: Quận Tân Phú